Tekstvak: Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tekstvak:

Copyright © Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond |  AKKV  |  KvK 40219044 |  Webdesign: MS Publisher Concepts

Tekstvak:
AKKV Weblog | Nieuws

flash intro

AKKV

 

- werkende leden

- studerende leden

- kunstminnende leden

- cultureel erfgoed

colofon

Rondschrift: ‘Aan het in beweging brengen van niet-materiële waarden koppelt het

AKKV tastbare projecten’ - ‘AKKV. Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond’.

A K K V  K U N S T E N A A R S

Tekstvak:

actueel

uitgelicht

Vacature

Het AKKV is op zoek naar een enthousiaste nauwkeurige penningmeester op vrijwillige basis. Lees meer

Tekstvak: Tekstvak:

AKKV | op Facebook

AKKV Visio | Intern Leden netwerk

|

AKKV: oudste, nog bestaande kunste-

naarsvereniging op christelijke grondslag,

leest, in de Culturele basisinfrastructuur
2013-2016 van de Raad van Cultuur, langs

welke lijnen, aan de actuele maatschap-

pelijke waardering van religieuze kunst,

gestalte wordt gegeven ..

 

 

AKKV leden die, via het organiseren

van een publieksgericht project, draag-

vlak kunnen creëren voor een specifiek

thema , kunnen een projectaanvraag

doen ..

AKKV bestuur ontwikkelt in 2013/2014,

activiteiten om de contacten van AKKV

leden / introducés met het AKKV als

vereniging, te bevorderen. Uitgangspunt

daarbij is de concentratie en het unieke

oeuvre van AKKV leden te belichten.

Bezoek hier de bestuurspagina ..

Het AKKV is een multidisciplinaire

kunstenaarsvereniging van werkende,

(aan een erkende kunstopleiding)

studerende en kunstminnende leden.

De relevantie van de religieuze

component in de kunsten gaat, volgens

AKKV, primair uit van persoonlijke

beleving en context. Lid worden ..

AKKV Ledenstudio’s  (44)

Profielpagina’s van AKKV leden.

Wijzigingen / studio activeren /-

studio sluiten via secretariaat.

AKKV Nieuwsbrief

Eerstvolgende nieuwsbrief

verschijnt elektronisch. Wanneer u hierin interesse heeft kunt  u een mail sturen naar diana.kostman@casema.nl

 

De snelste manier om een openbaar bericht achter te laten voor AKKV Kunstenaars!

Om een bericht te posten, klik in de vensters hieronder en typ uw bericht:

scroll

AKKV | op Wikipedia

Tekstvak:
Bookmark and Share